Ilmainen auditointi

”Mainonnan tarkoitus on tuottaa lisää myyntiä”

Yksi haluaa lisää myyntiä verkkokaupasta, toinen liidioppaan latauksia ja kolmas tarjouspyyntöjä.

Meitä kiinnostaa, mitä sinä haluat ja paljonko olet valmis tavoitteiden toteutumisesta maksamaan, jotta se on yrityksellesi kannattavaa.

Ilmainen auditointi

Tarjoamme aina ennen yhteistyön aloittamista ilmaisen mainostilien ja analytiikan auditoinnin, jossa selvitämme mm:

 • Analytiikan ja konversioseurannan toimivuuden
 • Mainostilien tuloskunnon
 • Kotisivujen iskukyvyn

Auditoinnin tavoitteena on löytää paitsi pullonkaulat myös mahdolliset helpot voitot, joilla mainonnan tuloksia voidaan parantaa.

ONKO MITTARIt KUNNOSSA, VALUUKO DATA OIKEIN?

Mainontaa ohjataan suurelta osin web-analytiikan ja mainospikselien keräämän datan pohjalta. Mittariston onkin tuettava liiketoimintalogiikkaa, jotta mainontaa voidaan optimoida tarkoituksenmukaisesti ja kannattavasti.

Selvitämme mm:

 • Miten mainonnan kannattavuus on määritelty ja voidaanko olemassaolevilla mittareilla selvittää mainonnan kannattavuus?
 • Ovatko kaikki oleelliset konversiot mittauksessa mukana? Kirjautuuko osa konversioista useampaan kertaan?
 • Optimoidaanko mainostilejä (Google, Facebook, LinkedIn…) vain niiden omien lukujen perusteella, vai käytetäänkö tukena myös puolueettomampaa dataa tarjoavia lähteitä?
 • Optimoidaanko Google Ads -tiliä Google Analyticsistä tuotujen konversioiden avulla, jolloin osa konversioista on voinut jäädä mainostililtä piiloon attribuutiomallieroista johtuen?
 • Onko kaikki bisneksen kannalta tärkeät mittarit otettu mittaamisessa huomioon  (esim. uuden vs. palaavan asiakkaan arvo ja LTV)?
 • Mitataanko sivuston / verkkokaupan käyttökokemusta? Onko sivuston käyttökokemus optimaalinen?

MAINOSTILIEN TULOSKUNTO

Käytetyimmät mainosalustat, kuten Google Ads ja Facebook Ads, ovat monimutkaisia ja alati muuttuvia viidakoita, joissa mainostajan on vaikea tehdä oikeita ratkaisuja. Siksi on tärkeää selvittää, tukevatko mainostilien rakenne ja niiden algoritmit liiketoimintalogiikkaa.

Selvitämme mm:

 • Ovatko mainosbudjetit tehokkaassa käytössä
 • Käydäänkö mainoshuutokauppaa itseä vastaan (esim. päällekkäiset kohderyhmät / avainsanat)
 • Onko yleisimmät “renkaanpotkijat” poissuljettu mainonnan kohderyhmistä (esim. lapset, epäolennaiset mobiilisovellukset, alalle tyypilliset negatiiviset avainsanat ym.)
 • Pyöriikö mainonta oletusasetuksilla (esim. muissa maissa / kaupungeissa / mainosverkostoissa kuin pitäisi)
 • Miten mainonnan häiriöitä valvotaan (esim. rikkinäiset linkit, hylätyt mainokset, maksukortin saldon loppuminen, äkilliset pudotukset konversiotasossa)
 • Ovatko mainonnan tulokset “liian hyviä”, jolloin kasvua voi jäädä saamatta
 • Testataanko mainoksia systemaattisesti? Ovatko testien otoskoot riittäviä?
 • Ohjataanko mainosten liikenne parhaille laskeutumissivuille? Onko laskeutumissivuilla konversion esteitä?

näin auditointi etenee

Ilmaista auditointia varten tarvitsemme lukuoikeudet mainostileille ja analytiikkaan.

Täytä alla olevaan lomakkeeseen yhteystietosi ja kerro hieman tarkemmin tavoitteistasi, niin otamme sinuun yhteyttä ja lähetämme ohjeet lukuoikeuksien myöntämistä varten.

Pyrimme saamaan auditoinnin valmiiksi noin viikossa. Auditoinnin tulokset käymme kanssasi läpi etäyhteydellä videopalaverissa. Varaathan tulosten läpikäyntiin aikaa noin 30 – 60 minuuttia.

Auditointi on täysin maksuton eikä velvoita tilaukseen.

Tilaa ilmainen auditointi tästä